• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Innowacje w Projektowaniu Scenografii: Kreowanie Świata na Deskach Teatru

Często okazuje się, że stres może wywołać depresję, kiedy pojawia się niespodziewanie oraz jest niebywale silny. Tak samo jest w wypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej niż w innych kłopotliwych żywotnych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji lub być elementem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtenczas pomoże ANCHOR. Mozolnie trwające kłopoty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia nie ulega wątpliwości, iż czynnikami wyzwalającymi ma prawo być również utrata szacunku do siebie, czy również destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że składnikami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Jakikolwiek z nas reaguje na stres i nie wolno przewidzieć wskazanej sytuacji, w której może pojawić się depresja, i kiedy obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Przejdź do strony

2. Dowiedz się teraz

3. Zamów online

4. Kontakt

5. Dowiedz się teraz

Categories: Muzyka

Comments are closed.